Ponuka pre ZUBNÝCH LEKÁROV

FIXNÁ PROTETIKA

Kovokeramika
Zirkónkeramika
Kompozitné korunky, onlay, overlay
Zásuvné spoje (Kombinované práce)

SNÍMATEĽNÁ PROTETIKA

Celkové náhrady
Čiastočné / skeletové náhrady
Hybridné náhrady
Flexibilné náhrady
Medzerníky
Dlahy živicové, termoplastické
Termoplastické nosiče

PACIENTI

Opravy a úpravy snímateľných náhrad
Čistenie dentálnych kovov

Kontakt